FEAD Podprogram 2020KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GRYFICE DOTYCZĄCY POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ - FEAD Podprogram 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach rozpoczyna dystrybucję artykułów spożywczych wśród  najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Gryfice, którzy otrzymali skierowania do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2020.       

Żywność wydawana będzie od  08 marca 2021 r. w magazynie przy ul. Wałowej 21B, w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8.00 – 14.00.

Zobowiązuje się osoby odbierające produkty żywnościowe do zachowania bezpiecznej odległości, posiadanie maseczki ochronnej i własnego długopisu, oraz stosowanie się do aktualnie obowiązujących wytycznych związanych ze stanem epidemii wprowadzonym na terenie kraju.

Osoby zainteresowane otrzymaniem skierowania proszone są o zgłoszenie do pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 11.00 w celu złożenia dokumentów potwierdzających dochód. Warunkiem do uzyskania pomocy żywnościowej jest dochód, który nie przekracza - 220 % kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej tj:

-  1.542,20 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

-  1.161,60 zł na osobę w rodzinie.

Bezpłatna żywność przeznaczona jest wyłącznie dla mieszkańców Gminy Gryfice.