500plusInformujemy, iż wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 przyjmowane będą

 • od 1 lutego 2021r. drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS),
 • od 1 kwietnia 2021r. drogą tradycyjną (w urzędzie lub za pośrednictwem Urzędu Pocztowego).
 • Wnioski składane drogą tradycyjną przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w punkcie przyjęć interesantów w Urzędzie Miejskim w Gryficach .
  Wypełniony wniosek będzie można wrzucić także do skrzynki podawczej znajdującej się przed Urzędem.
  Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.
  W okresie świadczeniowym 2021/2022 . świadczenie wychowawcze zostanie przyznane na okres od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.
  W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • do dnia 30 kwietnia 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 czerwca 2021 r.,
 • od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 31 maja 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 lipca 2021 r.,
 • od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 sierpnia 2021 r.,
 • od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 31 lipca 2021 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 września 2021 r.
 • Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 385 32 46

  Druki wniosków dostępne będą w punkcie przyjęć interesantów w Urzędzie Miejskim w Gryficach lub na stronach www.empatia.mrpips.gov.pl oraz www.ops.gryfice.eu