2 października - Międzynarodowy Dzień bez Przemocy   
Więcej zdjęć Międzynarodowy Dzień bez Przemocy ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2006 roku
Zjawisko przemocy to bardzo poważny i powszechny problem. Każdego dnia tysiące ludzi stają się ofiarami przemocy – fizycznej, psychicznej i seksualnej.
Skala zjawiska przemocy w Polsce jest niepokojąca. Rośnie liczba osób pokrzywdzonych przestępstwami znęcania się, naruszenia nietykalności cielesnej i wykorzystywania seksualnego.
Walka z przemocą to zadanie całego społeczeństwa. Ważna jest nie tylko świadomość, ale także wrażliwość i reagowanie osób, które są świadkami przemocy.

Aby skutecznie reagować i zapobiegać zjawisku przemocy w dniu 02 października 2023 roku na Placu Zwycięstwa członkowie Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przedstawiciel Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem działających przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach oraz Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Gryficach, pełnili dyżur informacyjny w ramach działań profilaktycznych. Każda osoba odwiedzająca stanowisko mogła skorzystać z pomocy i wsparcia. Przedstawiciele służb zmierzających się na co dzień ze zjawiskiem przemocy udzielali zainteresowanym informacji w jaki sposób walczyć z agresją, gdzie należy ją zgłosić, dokąd udać się po pomoc. Podczas spotkania rozdawano ulotki informacyjne oraz gadżety profilaktyczne, przypominające że na przemoc nie ma zgody.