INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY GRYFICE DOTYCZĄCA POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ - FEAD Podprogram 2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach  informuje, iż na mocy umowy zawartej z Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) realizowanego w Podprogramie 2020, którego celem jest nieodpłatna dystrybucja artykułów spożywczych wśród  najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy Gryfice  w okresie od listopada 2020 r. do czerwca 2021 r.

Warunkiem do uzyskania pomocy żywnościowej jest dochód, który nie przekracza - 220 % kryterium dochodowego ustawy o pomocy społecznej tj.

- 1.542,20 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

- 1.161,60 zł na osobę w rodzinie.

Żywność wydawana będzie od  grudnia 2020 r. w magazynie przy ul. Wałowej 21B, w poniedziałki i wtorki w godzinach 8.00 – 14.00.

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie do pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach, Pl. Zwycięstwa 37 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 11.00 w celu złożenia stosownego wniosku i otrzymania skierowania.

Dyrektor
Ośrodka Pomocy Społecznej
Iwona Małek