1. praca socjalna,
 2. składka na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne,
 3. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
 4. sprawienie pogrzebu,
 5. poradnictwo specjalistyczne,
 6. interwencja kryzysowa,
 7. schronienie,
 8. posiłek,
 9. niezbędne ubranie,
 10. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w o ośrodkach wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy,
 11. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
 12. mieszkanie chronione,
 13. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
 14. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym ,
 15. pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,
 16. pomoc na zagospodarowanie- w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
 17. bilet kredytowany.