Organizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryficach. Nabór do uczestnictwa w programie prowadzi pracownik socjalny. Zajęcia są nieodpłatne, prowadzone przez specjalistów w siedzibie PCPR, w wymiarze 60 godzin zajęć dydaktycznych.

Kontakt : koordynator powiatowy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
PCPR ul. Dworcowa 22, 72-320 Gryfice pok. nr. 3 tel. 91 3846626 lub 91 3856808 wew. 515.

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:

  1. powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
  2. rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
  3. kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
  4. uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
  5. zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
  6. zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
  7. uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.