2023 03 17 kartaOśrodek Pomocy Społecznej uprzejmie informuje, iż na mocy zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie Porozumień Partnerskich w sprawie realizacji Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2027 pt. „Region Przyjazny Rodzinie” jednym ze wspólnie prowadzonych zadań jest bezpłatne wydawanie dla mieszkańców Gminy Gryfice Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora.
Przyjęty regulamin wydawania i użytkowania Zachodniopomorskich Kart nie określa narodowości osób, które ubiegają się o Karty. Jedynym warunkiem przyznania Karty jest status mieszkańca województwa zachodniopomorskiego.

W obecnej sytuacji napływu do Polski i województwa obywateli z Ukrainy oraz z innych państw, którzy zamieszkują nasz region i podejmują zatrudnienie, ale również rodzin, w których jeden z rodziców jest obcokrajowcem, jednostki organizacyjne gmin, które przyjmują wnioski o wydanie Kart na swoim terenie, zasygnalizowały potrzebę doprecyzowania: czy obywatele innych Państw, będący mieszkańcami województwa zachodniopomorskiego mogą ubiegać się o Zachodniopomorską Kartę Rodziny i Zachodniopomorską Kartę Seniora.

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie odpowiadając na zapytanie w powyższej kwestii, poinformował, iż Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2023 r. wyraził zgodę na wydawania kart obywatelom innej narodowości, których miejscem zamieszkania jest Województwo Zachodniopomorskie.

O wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny mogą ubiegać się:
a) rodzice prowadzący wspólne gospodarstwo domowe
z minimum dwojgiem dzieci oraz dzieci (do 18 roku życia lub 26 roku życia w przypadku kontynuowania nauki, dożywotnio w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności);
b) rodziny zastępcze zamieszkałe pod wspólnym adresem;
c) rodzinne domy dziecka.

Karty wydawane są bezpłatnie.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej www.rodzina.wzp.pl na której na bieżąco aktualizowane są informacje związane z Wojewódzkim Programem Wspierania Rodziny
i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2027 pt. „Region Przyjazny Rodzinie”.