pradOd 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. osoby, które ogrzewają swoje domy lub mieszkania prądem będą mogły złożyć wniosek o dodatek elektryczny. Świadczenie ma być wypłacone najpóźniej do 31 marca 2023 r. 

Wsparcie w postaci dodatku elektrycznego otrzymają osoby ogrzewające nieruchomości pompami ciepła, piecami akumulacyjnymi czy bojlerami. Wysokość świadczenia wyniesie od 1000 do 1500 zł. Podstawą przyznania  świadczenia jest jest ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Świadczenie będą mogli otrzymać odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w rozumieniu art. 3 pkt 13b ustawy – Prawo energetyczne. W myśl obowiązujących przepisów gospodarstwem może być zarówno osoba samotna jak i rodzina. 

Żeby otrzymać pomoc w postaci dodatku elektrycznego  niezbędne jest posiadanie wpisu pompy ciepła, pieca akumulacyjnego, bojlera do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).
Z danych z CEEB musi wynikać, że główne źródła ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną.

Dodatek elektryczny nie przysługuje osobom, które korzystają z fotowoltaiki. 

W myśl obowiązujących przepisów wnioskodawca nie może otrzymać jednocześnie dodatku do prądu i dodatku węglowego. Wyłączenie dotyczy też dodatków do pelletu, oleju, gazu LPG i drewna.

Dodatek do prądu wynosi 1000 zł. Podwyższony dodatek do prądu wynosi 1500 zł. Wyższe świadczenie otrzymają go osoby, które w 2021 r. zużyły 5000 kWh.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.  Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. gmina pozostawi bez rozpoznania.

Świadczenie ma zostać wypłacone przez gminy do 31 marca 2023 r.

Druki wniosków dostępne będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w punkcie przyjęć – pokój nr 15 oraz na stronie : https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000244301.pdf https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-na-ogrzewanie-pradem

Wnioski od 1 grudnia 2022 r. przyjmowane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryficach Sekcja Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w punkcie przyjęć – pokój nr 15 :
od poniedziałku do
środy w godzinach od 7.00 do 13.00
od czwartku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerami telefonu 91 385 32 85