Wnioskodawca informację o przyznaniu dodatku osłonowego otrzyma na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.
Informacje o przyznaniu dodatku osłonowego nie będą wysyłane pocztą.
Wnioskodawca ma możliwość odebrania informacji o przyznaniu dodatku osłonowego w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryficach.
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.