2021 11 23 500plusOśrodek Pomocy Społecznej w Gryficach informuje, że od 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci na mocy której obsługą świadczeń wychowawczych zajmie się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Rodzice będą składać wnioski wyłącznie drogą elektroniczną, a wypłata świadczenia wychowawczego odbywać się będzie bezgotówkowo, na wskazany przez rodziców numer rachunku bankowego.
Od 1 stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał na bieżąco przyznane przez siebie świadczenia, będzie też od 1 lutego 2022 r. przyjmować wnioski na kolejne okresy, czyli od 1 czerwca 2022 r.
Wypłatą świadczeń przyznanych przed 1 stycznia 2022 r. zajmował będzie się tutejszy Ośrodek (najpóźniej do dnia 31 maja 2022 r.)