Od dnia 1 kwietnia 2021r. rozpocznie się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego ( 500+ ) na okres świadczeniowy 2021/2022 w formie papierowej .
Wniosek można:
- dostarczyć osobiście ( wrzucić do skrzynki podawczej znajdującej się przed Urzędem Miejskim)
- wysłać pocztą na adres : Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach Plac Zwycięstwa 37

Wnioski przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00
Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 91 385 32 46

Druki wniosków dostępne są w punkcie przyjęć interesantów w Ośrodku Pomocy Społecznej Miejskim w Gryficach