Informujemy, że mieszkańcy Gminy Gryfice mogą składać wnioski o wydanie Zachodniopomorskiej Karty Rodziny i Zachodniopomorskiej Karty Seniora, które upoważniają do zakupu produktów lub usług wg zniżek wskazanych przez partnerów biznesowych

zachodniopomorska karta rodziny- dla rodzin z min. 2 dzieci

- wydawana bezpłatnie dla każdego członka rodziny

- termin ważności karty: bezterminowo dla rodziców, dla dzieci do 18 r. ż lub do ukończenia nauki max. do 26 r. ż.

 

 

 

 

 

zachodniopomorska karta seniora- dla osób 60+

- wydawana bezpłatnie

- karta ważna bezterminowo

 

 

 

 

 

Informacje i miejsce składania wniosków o wydanie kart:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37  pokój nr 8, tel.  91 38 53 277

więcej informacji na temat kart www.rodzina.wzp.pl