Drukuj


Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują gdy:

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.